Tworzymy sieć organizacji

Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Kaliskiej jest związkiem stowarzyszeń (federacją) organizacji pozarządowych działających przede wszystkim na terenie Południowej Wielkopolski. Głównym celem Forum jest wzmocnienie wielkopolskiego sektora organizacji społecznych, wymiana doświadczeń i wiedzy między organizacjami oraz sieciowanie i budowanie lokalnych partnerstw. Chcemy wspierać tworzenie silnego trzeciego sektora w Wielkopolsce – dołącz do nas!
 
Forum tworzą organizacje założyciele: Fundacja im. Bolesława Pobożnego, Fundacja Polska Jutra, Fundacja Inicjatywa dla Opatówka, Stowarzyszenie Jóżef, Stowarzyszenie Stacja Inspiracja oraz Klub Sportowy Latarnik Kalisz, które założyły grupę partnerską na rzecz Rozwoju Instytucjonalnego Wielkopolski Południowej.
 
Głównym założeniem jakie przyświecało twórcom Forum powstał fundament jej działalności, którą jest budowanie pozytywnego klimatu wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności obywatelskiej, poprzez angażowanie lokalnych społeczności, rozwój wolontariatu oraz działalność ekspercką.

GRUPA PARTNERSKA

Fundacja im. Bolesława Pobożnego

Fundacja Polska Jutra

Fundacja Inicjatywa dla Opatówka

Stowarzyszenie Stacja Inspiracja

Stowarzyszenie Józef

MISJA

Fundacja im. Bolesława Pobożnego, Fundacja Polska Jutra oraz Fundacja Inicjatywa dla Opatówka tworzą grupę partnerską na rzecz Rozwoju Instytucjonalnego Wielkopolski Południowej.

Celem grupy partnerskiej jest działanie na rzecz rozwoju szeroko pojętej Ziemi Kaliskiej poprzez integrację środowisk organizacji pozarządowych, a także poprzez inicjowanie działalności społecznej, w tym eksperckiej w zakresie prowadzenia analiz samorządowych i analiz na rzecz organizacji pozarządowych.

Z tych ogólnych założeń, jakie przyświecało twórcom grupy partnerskiej powstał fundament jej działalności, którą jest budowanie pozytywnego klimatu wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności obywatelskiej, poprzez angażowanie lokalnych społeczności, rozwój wolontariatu oraz działalność ekspercką.

Długoterminowo, celem grupy partnerskiej jest stworzenie związki organizacji pozarządowych z terenu Ziemi Kaliskiej, których łączy podobna wrażliwość społeczna, a także przywiązanie do określonego zestawu wartości.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Zorganizowanych wydarzeń

Zrealizowanych projektów

Zaangażowanych wolontariuszy

Uczestników wydarzeń

Kontakt:

Telefon: +48 730 147 559

Adres: ul. Pułaskiego 26

62 – 800 Kalisz